• ETUSIVU .
  • MEISTÄ
MEISTÄ
SMARTECH BUILDING OÜ

Olemme Viron ja Suomen markkinoilla hyvällä menestyksellä tarjonneet yleisrakennuspalveluita jo vuodesta 2006. Meillä on paljon kokemusta erilaisista rakennuskohteista sekä pää- että aliurakoitsijan roolissa.

MEISTÄ

Teemme pääurakointia, projektinhallintaa ja yleisrakennustöitä tavalla, joka mahdollistaa asiakkaiden sekä omistajan tyytyväisyyden tekemiseen sekä lopputulokseen. Tätä varten:

  1. takaamme rakennustyömaalla sääntöjen mukaisen työn, noudattaen sovittuja aikatauluja;
  2. parannamme jatkuvasti rakennustyön laatua;
  3. käytämme nykyaikaisia työvälineitä;
  4. käyttäen omaa työvoimaa takaamme asiakkaalle joustavuuden;
  5. kehitämme tiimityötämme, motivoimme ja koulutamme työntekijöitämme;
  6. vältämme tai vähennämme ympäristöhaittoja, erityishuomiomme kiinnittyy rakennusjätteisiin;
  7. suunnittelemme ja käytämme rakennusmateriaaleja säästeliäästi;
  8. takaamme rakennustyömaan sijaintialueella voimassa olevien lakien sekä muiden yritystoimintaa koskevien säädösten noudattamisen;
  9. kehitämme jatkuvasti johtajuuttamme;
Ota meihin yhteyttä
Jos haluat lisätietoja palveluistamme.